Regulamin zawodów strzeleckich

HISTORY LONGSHOT X Międzyrzecz 2017

 

Cel zawodów ......................................................................................................................

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości z broni historycznej, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony
będzie najlepszy strzelec.

 

Organizator Zawodów ......................................................................................................

Organizatorem imprezy jest Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego DELTA s.c. przy współpracy z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną oraz oraz KS Gwardia 1924.

 

Termin i miejsce zawodów ................................................................................................

21-23.04.2017 r. Międzyrzecz koło Gorzowa Wielkopolskiego. Strzelnica OSPWL Wędrzyn.

 

Program zawodów .............................................................................................................

Program publikowany jest w sekcji PROGRAM na www.longshot.pl.

 

Klasa sprzętowa ...............................................................................................................

Klasa sprzętowa otwarta zostaje przy starcie minimum 10 zawodników.

 

KARABIN HISTORYCZNY KLASA OPEN:

Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1950.

Nie replika.

Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni, opierające się na rozwiązaniach spotykanych przed rokiem 1950.

 

KARABIN HISTORYCZNY KLASA WOJSKOWA:

Karabin wojskowy centralnego zapłonu, w kalibrze od 222 do 458, wyprodukowany przed rokiem 1950. Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji wojskowych.

Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni.

Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na danym typie broni.

Szczerbinka w postaci celownika ramkowego lub celownika przeziernikowego (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni).

 

Konkurencje .......................................................................................................................

 

KONKURENCJA NR 1

Cel: tarcza Ts-2

Odległość: 100 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 2

Cel: Tarcza FM 200 na DSU-Francuska o średnicy 800 mm, (zobacz tutaj)

Odległość: 200 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 3

Cel: Tarcza FM 200 na DSU-Francuska o średnicy 800 mm, (zobacz tutaj)

Odległość: 300 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, nr 2, nr 3.

 

Dodatkowe informacje w rozdziale „Koszy uczestnictwa” oraz „Sprawy różne”.

 

Procedura strzelania ......................................................................................................

•  Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.

•  Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni.

•  Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.

•  Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.

•  Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje DQ!

 

  1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania konkurencji nr 1,  nr 2 i nr 3, z jednej zadeklarowanej jednostki broni.

  2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą ilość zawodników.

  3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni
i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać
kontroli przez obsługę sędziowską.

  4. W konkurencji KARABIN HISTORYCZNY, Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko
wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.

  5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.

  6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.

  7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego
i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu
skutkuje dyskwalifikacją.

  8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten
dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie
może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych LONGSHOT X Międzyrzecz 2016.

  9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie
bezpieczeństwa.

10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.

11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale
lub skrzyni transportowej.

12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.

 

Uczestnictwo .....................................................................................................................

W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia
w zakresie posiadania broni palnej o ile jest wymagane, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty
startowej.

 

Klasyfikacja .......................................................................................................................

Indywidualna

 

Nagrody ...............................................................................................................................

1 – 3 Puchary, nagrody rzeczowe.

1 – 6 Dyplomów.

 

Termin zgłoszeń ................................................................................................................

Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie www.longshot.pl. Ilość startujących ograniczona!

 

Koszty uczestnictwa ........................................................................................................

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Opłata startowa – 150 PLN lub 40 EUR (zawiera podatek VAT 23%) od zawodnika.

Opłatę startową należy wpłacać wyłącznie na podane niżej konto do wyczerpania miejsc starowych. Koszt przelewu bankowego ponosi wpłacający.

      OSS DELTA s.c., ul. A. Fredry 59, 40-662 Katowice, NIP: 954-26-89-356

      Bank: ING Bank Śląski S.A., SWIFT: INGBPLPW

      PLN: IBAN PL 43 1050 1214 1000 0092 2162 7053

      EUR: IBAN PL 15 1050 1214 1000 0092 2162 9497

      USD: IBAN PL 79 1050 1214 1000 0092 2162 9703

      z dopiskiem „Opłata startowa - Imię i Nazwisko Zawodnika -  History LS2016”

Fakturę VAT można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres:  biuro@ossdelta.pl

 

Sprawy różne .....................................................................................................................

1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie
przysługuje jej zwrot.

2. W przypadku wniesienia przez zawodnika niepełnej opłaty startowej zostanie on poproszony o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W przeciwnym razie opłata startowa zostanie zwrócona a zawodnik zostanie skreślony z listy uczestników.

3. W dniu 21.04.2017 r. w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy
z wniesioną opłatą startową.

4. W przypadku większej liczby uczestników organizator ma prawo przeprowadzić rundę eliminacyjną, która rozgrywana będzie w trakcie pierwszego strzelania ocenianego na odległość 100 metrów. Aby
zakwalifikować się do strzelań na dalsze odległości konieczne jest uzyskanie minimum 75% najlepszego
wyniku w strzelaniu na odległość 100 metrów.

5. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu,
organizator przeprowadza dogrywkę.

6. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.

7. Na terenie strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oprócz miejsc do tego wyznaczonych.

8. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku, do 1 godziny po ich
ostatecznym wywieszeniu (opublikowaniu). Po wytyczonym czasie wszelkie protesty i zastrzeżenia nie
będą uwzględniane. W innych kwestiach protest zawodnika będzie uwzględniony po przedstawieniu go
w formie pisemnej oraz wniesieniu opłaty arbitrażowej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR (zawiera
podatek VAT 23%) do sędziego głównego zawodów.

 

 

Polityka prywatności .......................................................................................................

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania
swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich
LONGSHOT X Międzyrzecz 2017.

Strony w naszym serwisie mogą używać plików cookies. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

...........................................................................................................................................................................................................................................

© 2008-2017 OSS DELTA