Regulamin zawodów strzeleckich

MODERN LONGSHOT X Międzyrzecz 2017

 

Cel zawodów .......................................................................................................................

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody mają na celu poprzez wzajemną rywalizacje podnosić kwalifikacje funkcjonariuszy i żołnierzy jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy zespół strzelecki oraz najlepszy strzelec.

 

Organizator Zawodów ......................................................................................................

Organizatorem imprezy jest Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego DELTA s.c. przy współpracy z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną oraz oraz KS Gwardia 1924.

 

Termin i miejsce zawodów ................................................................................................

21-23.04.2017 r. Międzyrzecz koło Gorzowa Wielkopolskiego. Strzelnica OSPWL Wędrzyn.

 

Program zawodów .............................................................................................................

Program publikowany jest w sekcji PROGRAM na www.longshot.pl.

 

Konkurencje .......................................................................................................................

Broń: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458.

Klasy sprzętowe: TACTICAL (patrz „Sprawy różne”), OPEN wszystkie w kalibrze 222 do 458.

Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej nie dozwolonej do strzelań sportowych.

Bez strzałów próbnych!

 

•  Konkurencje dla klasy TACTICAL i OPEN:

 

KONKURENCJA NR 1

Cel: tarcza Ts-2

Odległość: 300 metrów.

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 2

Cel: Tarcza FM 200 na DSU-Francuska o średnicy 800 mm, (zobacz tutaj)

Odległość: 600 metrów

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut.

Ilość strzałów: 10

 

KONKURENCJA NR 3

Cel: tarcza LONGSHOT™ (zobacz tutaj)  z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (1pkt.)

Odległość: 800 metrów

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 10

 

O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencjach nr 1, nr 2 i nr 3.

 

UWAGA! Dodatkowo rozegrana będzie oddzielna konkurencja w strzelaniu na 1000 (+) metrów!

Cel: tarcza LONGSHOT™ (zobacz tutaj)  z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (1pkt.)

Odległość: 1000 (+) metrów.

Postawa: dowolna.

Czas strzelania: 10 minut.

Ilość strzałów: 10

 

•  Konkurencje dla klasy SUPER MAGNUM:

 

KONKURENCJA NR 1

Cel: tarcza LONGSHOT™ (zobacz tutaj)  z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (1pkt.)

Odległość: 1000 metrów

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 5

Wynik: punktacja x 1

 

KONKURENCJA NR 2

Cel: tarcza LONGSHOT™ (zobacz tutaj)  z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (1pkt.)

Odległość: 1200 metrów

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 5

Wynik: punktacja x 1,5

 

KONKURENCJA NR 3

Cel: tarcza LONGSHOT™ (zobacz tutaj)  z dodatkową punktowaną strefą trafień o wymiarach 1700x1000 mm: Trafienie strefy dodatkowej (1pkt.)

Odległość: 1500 metrów

Postawa: dowolna

Czas strzelania: 10 minut

Ilość strzałów: 5

Wynik: punktacja x 2

 

Dodatkowe informacje w rozdziale „Koszy uczestnictwa” oraz „Sprawy różne”.

 

Procedura strzelania ......................................................................................................

•  Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.

•  Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni.

•  Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.

•  Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.

•  Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje DQ!

 

  1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania konkurencji nr. 1,2,3. z jednej zadeklarowanej jednostki broni oraz w jednej klasie sprzętowej.

  2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą ilość zawodników. W takiej jednak sytuacji do klasyfikacji generalnej liczony będzie wynik tylko pierwszego strzelającego zawodnika. Wyniki pozostałych strzelających umieszczone będą w grupie PK. (poza konkursem). Nie dotyczy „Super Magnum” w której to klasie z jednego egzemplarza broni może strzelać i być klasyfikowanych dwóch strzelców, przy czym nie mogą oni strzelać w następujących bezpośrednio po sobie zmianach.

  3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki. Całość sprzętu (bez broni
i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może ważyć więcej niż 8 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską.

a. Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju podpór przednich w postaci dwójnogów.

b. Dozwolone jest stosowanie podpór tylnych stanowiącego fabryczne wyposażenie karabinu jak
i dodatkowych podkładek (np. monopodów itp.) używanych przez zawodnika w celu polepszenia stabilizacji broni.

c. Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być ze sobą połączona innym elementem niż tylko
łożem karabinu.

  4. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.

  5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.

  6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.

  7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego
i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.

  8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych LONGSHOT X Międzyrzecz 2017.

  9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.

11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.

12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.

 

Uczestnictwo .....................................................................................................................

W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia
w zakresie posiadania broni palnej, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.

 

Klasyfikacja .......................................................................................................................

•  Indywidualna.

•  Zespołowa. Zespoły dwuosobowe (suma punktów zdobyta przez zespół w jednej klasie sprzętowej).

 

Nagrody ...............................................................................................................................

1-3 Puchary, nagrody rzeczowe.

1-6 Dyplomów.

 

Termin zgłoszeń ................................................................................................................

Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie www.longshot.pl do wyczerpania miejsc startowych. Ilość startujących ograniczona!

 

Koszty uczestnictwa ........................................................................................................

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Opłata startowa – 300 PLN lub 70 EUR (zawiera podatek VAT 23%) od zawodnika, nie dotyczy polskich jednostek wojskowych.

Opłata dodatkowa za konkurencje 1000 metrów – 150 PLN lub 40 EUR (zawiera podatek VAT 23%).

Opłatę startową należy wpłacać wyłącznie na podane niżej konto do wyczerpania miejsc startowych. Koszt przelewu bankowego ponosi wpłacający.

      OSS DELTA s.c., ul. A. Fredry 59, 40-662 Katowice, NIP: 954-26-89-356

      Bank: ING Bank Śląski S.A., SWIFT: INGBPLPW

      PLN: IBAN PL 43 1050 1214 1000 0092 2162 7053

      EUR: IBAN PL 15 1050 1214 1000 0092 2162 9497

      USD: IBAN PL 79 1050 1214 1000 0092 2162 9703

      z dopiskiem „Opłata startowa - Imię i Nazwisko Zawodnika - Modern LS2017”

Fakturę VAT można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres:  biuro@ossdelta.pl

 

Sprawy różne .....................................................................................................................

  1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.

  2. W przypadku wniesienia przez zawodnika niepełnej opłaty startowej zostanie on poproszony o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W przeciwnym razie opłata startowa zostanie zwrócona a zawodnik zostanie skreślony z listy uczestników.

  3. W dniu 21.04.2017 w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą startową.

  4. W przypadku większej liczby uczestników organizator ma prawo przeprowadzić rundę eliminacyjną, która rozgrywana będzie w trakcie pierwszego strzelania ocenianego na odległość 300 metrów. Aby zakwalifikować się do strzelań na dalsze odległości konieczne jest uzyskanie minimum 75% najlepszego wyniku w strzelaniu na odległość 300 metrów.

  5. Jeżeli organizator uzna za konieczne rozegranie dogrywki w rundzie eliminacyjnej strzelanie odbywa się następną odległość, 600 metrów.

  6. Aby zakwalifikować się do następnej serii ocenianej na 800 metrów należy uzyskać analogicznie minimum 75% najlepszego rezultatu uzyskanego w strzelaninach na 600 metrów.

  7. Konkurencje dodatkowa na 1000 metrów strzelać może zawodnik, który wniósł opłatę dodatkową oraz zakwalifikowany został do dalszych strzelań po rundzie eliminacyjnej.

  8. Organizator otwiera klasę sprzętową po zarejestrowaniu się minimum 10 zawodników.

  9. Broń dla klasy „TACTICAL Standard”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze 223, 5,45x39, 7,62x39, 308, 7,62x53R (7,62x54R).

10. Broń dla klasy „TACTICAL Standard Semi-Auto”: Karabin samopowtarzalny centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458.

11. Broń dla klasy „TACTICAL Magnum”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze: 338 Lapua Magnum,
300 Winchester Magnum i energii wystrzelonego pocisku od 4500 – 10 000 J.

12. Broń klasy „TACTICAL Super Magnum”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze 408, 416, 50 BMG
i energii wystrzelonego pocisku powyżej 10 000 J.

13. Całość wyposażenia używanego przez zawodnika w klasie „TACTICAL” musi mieć przeznaczenie taktyczne. W przypadku wątpliwości decyzje ostateczną podejmuje Kierownik Zawodów.

14. W przypadku drużyn wojskowych, każda jednostka ma prawo do wystawienia po jednej drużynie
w każdej klasie sprzętowej.

15. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, organizator przeprowadza dogrywkę.

16. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.

17. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku, do 1 godziny po ich ostatecznym wywieszeniu (opublikowaniu). Po wytyczonym czasie wszelkie protesty i zastrzeżenia nie będą uwzględniane. W innych kwestiach protest zawodnika będzie uwzględniony po przedstawieniu go w formie pisemnej oraz wniesieniu opłaty arbitrażowej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR (zawiera podatek VAT 23%) do sędziego głównego zawodów.

 

Polityka prywatności .......................................................................................................

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich
LONGSHOT X Międzyrzecz 2017.

Strony w naszym serwisie mogą używać plików cookies. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

...........................................................................................................................................................................................................................................

© 2008-2017 OSS DELTA